OACI -> where we are -> europe -> Belgium

Haven evangelisatie

Haven van Antwerpen

Haven van Antwerpen

Wanneer je een foto groter wilt zien, of wilt downloaden, dubbelklik dan op de foto.
Matroos met zijn nieuwe Bijbel.

Matroos met zijn nieuwe Bijbel.

Elke donderdag en soms ook vrijdag gaat Ben (vaak samen met François) de haven van Antwerpen in om zeeschepen te bezoeken en zeelieden aan te spreken. Daar ontmoet hij mensen van over de hele wereld. “Zo kwam ik op een schip met een bemanning uit India. Ik herkende er nog enkele van. In november was ik ook aan boord geweest. Ik bood één van die mannen een Bijbel aan, maar die weigerde hij, omdat ik hem de vorige keer al een Bijbel in zijn eigen taal ( Punjabi ) gegeven had. Toen ik hem vroeg wat hij er mee gedaan had, zei hij: “Die lees ik.” Ook verschillende anderen heb ik een Bijbel gegeven. (zie foto)

Antwerp Seaferers Club

Antwerp Seaferers Club

ASC vergadering

ASC vergadering

Elke dinsdag morgen is er in de Antwerp Seaferers Centre (ASC) een vergadering met mensen die samenwerken met de Seamens Club. Dit is een samenwerking van havenwerkers uit verschillende Christelijke richtingen; o.a. van de R.K. richting, Anglikaanse kerk, Protestantse kerk, Duits Lutherse kerk en iemand van het Zeemanshuis. Ik probeer daar elke maand een keer bij te zijn. Het wel en wee van de zeelieden wordt daar besproken en zonodig naar de overheid toe adviezen gegaan. Zo heeft deze groep een duidelijk geluid laten horen naar de overheid inzake toegang van de havenaalmoezenier tot de haven, en mogelijkheid van de zeelieden aan de wal te gaan. Daardoor is er ook een havenbus die elke avond een toer doet door een gedeelte van de haven om zeelieden op te pikken en naar de stad (ASC) te brengen en om 11 uur s' avonds weer terug te brengen naar de schepen. Ook van uit deze samenwerking zorgt men er voor dat er wel elke dag iemand naar het havenziekenhuis gaat om een bezoek te brengen. Dit is een samenwerken op basis van elkaars identiteit te respecteren. Inmiddels werk ik nu al meer dan twee jaar op deze basis samen, waarin ik mij ook goed kan vinden.

samen met bemanning op de foto

samen met bemanning op de foto

patrijspoort

patrijspoort

Onlangs zat ik op een bananenschip (dat is een schip dat bananen vervoert) van een kop thee te genieten, toen een nog jonge matroos binnen kwam. Zodra hij mij zag, lichtten zijn ogen op en zei zonder aarzelen: “Oh, Benjamin, good to see you again! Do you remember me?” (herinner je mij nog?) Twee jaar geleden heb je mij een Bijbel gegeven.” Hij draaide zich om en kwam even later met een Bijbel terug, waarin ik voorin mijn naam geschreven had. Klaarblijkelijk werd die Bijbel goed gebruikt en als een kostbare schat bewaard. Ook vertelde hij dat hij zich kon herinneren dat ik toen de EvangelieCube getoond heb. Dit keer heb ik hem een exemplaar gegeven. Ik heb hem gevraagd dit aan de rest van de bemanning te laten zien. Het is goed dit soort bemoedigingen te ontvangen. Bid ook voor deze matroos op de Dole America.

scheepsbemanning tijdens hun lunch

scheepsbemanning tijdens hun lunch

zeelieden

zeelieden

zeelieden

zeelieden

Op een ander schip werden we ook hartelijk welkom geheten. Ik toonde aan een van de zeelieden de truc met het elastiekje, en hij liet mij ook een truc zien.... De Bijbel, literatuur en enkele (nieuwe) korte broeken waren zeer welkom.
Zeelieden

Zeelieden

matroos met DVD

matroos met DVD

Elk jaar koop ik duizenden kalenders om uit te delen op de schepen. Daar is veel belangstelling voor, want van wie anders krijgen ze een kalender, en deze is dan wel met Bijbelteksten. U kunt helpen de kalenders te bekostigen...... neem even contact op via: be at nvandenakker punt be of Tel: (0032)(0)15277493.

Op een ander schip hadden we goede gesprekken. Vroeg in de avond ben ik terug gegaan, met mijn gitaar onder de arm. In de Messroom kwamen meer dan tien mannen samen. We hebben liederen gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. Het waren mannen van de Filippijnen en van een eiland dat Tonga heet. Een heel bijzondere ervaring. (zie foto)

OACI -> where we are -> europe -> Belgium